Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister S

Ge Ojnare det skydd skogen och vattnet skulle haft för länge sedan!

2015-02-22

Hej Magdalena,

Som gotlänning tycker jag att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper, men särskilt angelägen är jag om att den unika natur som finns i Ojnareskogen skyddas. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen.

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Vänligen

Katharina Bjerke

Visby

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 1 av 280 i denna kampanj