Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Skydda Bästeträsk och Ojnareskogen -NU!

2015-04-13

Bäste Stefan Löfvén!

Jag har varit miljöengagerad sedan barnsben (och det var länge sedan). Bor delar av året på norra Gotland och känner och älskar naturen där. Jag känner också näringslivet på ön och anser det vara av yttersta vikt att ett långsiktigt hållbart sådant får fortsätta, att ett livskraftigt jordbruk med kringnäringar kan bestå och utvecklas, liksom besöks- och kultursektorn, m.fl.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

För att ge det världsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. Att äventyra vattenförsörjningen vore ett fruktansvärt misstag.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Solveig Lindholm Skogås

odlare och fil.dr. i miljö- och agraretik

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 92 av 280 i denna kampanj