Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

för framtiden

2015-06-02

Attn. Mikael Damberg


Kära politiker, visa nu att det var rätt att rösta på dig, och att vi kan få skäl att göra det igen. Arbeta aktivt för att skydda miljön mot kortsiktig exploatering!

Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord. För att ge området ett starkare skydd, måste det utnämnas till nationalpark. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen, så därför MÅSTE Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver dessutom trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen, då detta är det enda alternativet som finns. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående!

Jag kräver att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000 området till EU-kommissionen!

Åsa Grogarn Sol, Göteborg

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 178 av 280 i denna kampanj