Öppet brev till Gunvor G Ericsson, Statssekreterare åt Åsa Romson, MP

Ojnareskogens och Bästeträsk - värde större än det finansiella!

2015-07-27

Hej Gunvor!

Det är dags att stå upp för kommande generationers rätt att må bra, leva friska och tillgång till sådant som vi idag upplever som en självklarhet. Rent vatten, frisk natur och välmående flora och fauna. 

Låt inte pekuniära värden förblinda er.... Stå upp för barnens, barnbarnens och alla kommande generationers behov av ett normalt och gott liv.

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Cecilia Löfgren Åtvidaberg

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 195 av 280 i denna kampanj