Öppet brev till Gunvor G Ericsson, Statssekreterare åt Åsa Romson, MP

Ojnareskogen

2015-08-22

Hej Gunvor. Jesper heter jag. Varje dag går jag med en klump i magen över hur många som inte ser eller inte vill se hur klimatet och naturen på vår jord förstörs. Klimatdebatten avtar och folks fokus på vår framtid är enligt mej väldigt skev.  Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Jesper Barkselius, Norrköping

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 227 av 280 i denna kampanj