Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister, S

Ojnareskogen och Bästeträsk

2015-08-21

 Stora oesättliga naturvärden och sötvattenstäkter kommer att för all framtid förstöras om storskalig kalkbrytning tillåts.Landskapet kommer att lämnas som en ruin efter en kortvarig period av utvinning.Inga djur eller växter har någon nytta av Nordkalks exploatering.Rädda Ojnareskogen nu som t.ex nationalpark.  KlasEriksson,Norrköping

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 221 av 280 i denna kampanj