Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister S

Låt Ojnareskogen leva!

2015-04-22

Attn. Mikael Damberg


Låt inte Nordkalk och SMA spränga bort grunden till denna natur av vattenförande berg, gammelskog och mängder av rödlistade arter. Låt inte norra delen av ön med redan befintliga Natura 200-områdena drunkna i i ännu mer av förfärligt skrammel, kalkstensdamm och sprängningar. En försvinnande liten del av det som bryts idag av norra Gotlands kalksten behövs till Sveriges stålindustri, resten exporteras. Tillåt inte mer av detta skövlande i Ojnareskogen! Framtiden behöver den intakt!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Magga Hellman Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 109 av 280 i denna kampanj