Öppet brev till Magdalena Andersson, Finansminister, S

Gör Bästeträsk till nationalpark!

2015-09-01

Bästa Magdalena,

Nu gäller det. Obekräftade uppgifter i DN idag hävdar att Ojnareskogen kommer att skyddas av regeringen. Låt det blir verklighet! Om du bara vill ha ett argument för detta: Gotlands vattenförsörjning. Riskerna med ytterligare ett stort kalkbrott på ön är alldeles för stora och vi VET att oersättliga naturvärden går förlorade om Nordkalks planer på brytning verkställs. Vi VET också att hela vattenmiljön påverkas kraftigt av ett brott. Jag citerar ur Naturvårdsverkets brev till Miljö- och energidepartementet (2015-06-03)

"De nya uppgifter som framkommit vid de geologiska undersökningar som Naturvårdsverket gjort visar att kalkbrytning enligt de ansökningar som finns, skulle påverka vattenflödena i berggrunden på ett sådant sätt att våtmarkerna påtagligt skulle påverkas och riskera att helt torka ut. Vi bedömer även att det fortfarande finns outredda risker för uppträngning av saltvatten. Kommer salt grundvatten upp i vattentäkten skulle områdets sötvattenmiljöer - inklusive sjön Bästeträsk - helt kunna slås ut."

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Läs gärna vad fem professorer i nationalekonomi skriver i SvD "Ojnareskogen värd långt mer än kalkjobben"

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen! Naturen, och kommande generationer av gotlänningar och världsmedborgare kommer att tacka dig.

 

Bästa hälsningar, 

Jonas Rudberg, 
Stockholm

 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 276 av 280 i denna kampanj