Öppet brev till Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, s

Rädda Ojnareskogen!

2015-05-11

Hej!

Jag bor på Gotland och älskar den här ön. Det gör tydligen alla politiker med, eftersom ni dyker upp här varje sommar. Därför känns det vettigt att Ni gör vad ni kan för att bevara ön.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Ella Carlquist, Klintehamn

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 158 av 280 i denna kampanj