Öppet brev till Max Elger, Statssekreterare åt Magdalena Andersson S

Naturen den vilda Det absolut viktigaste vi har!!

2015-03-28

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av Länsstyrelsen på Gotland att utpekas som utökat Natura 2000. Vad kommer du att göra för att det ska bli verklighet?

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Jag vill att regeringen anmäler till EU-kommissionen det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område innan förhandlingarna i Mark- och Miljööverdomstolen 23 mars och 13 april.

Katja van Moorselaar Köpenhamn

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 79 av 280 i denna kampanj