Öppet brev till Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, S

Rädda Ojnareskogen och Bästeträsk

2015-05-12

Attn: Mikael Damberg


Hej.

 

Jag skriver till dig för att be dig skydda Ojnareskogen och Bästeträsk från gruvexploatering. Låt vattnet vara viktigare än att bryta kalk, låt de rödlistade arterna leva vidare i Ojnareskogen. Ta ett beslut nu. Att göra Bästeträsk till Gotlands första nationalpark är att vara visionär. Skydda lantbruket, som är beroende av att vattnet inte skadas av ett stort och djupt kalkbrott. Hjälp den säregna, och skyddsvärda skogen att finnas kvar.

 

För vår framtids skull, för turistnäringen, för vattnet på Gotland. Ta ett modigt beslut. 

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Karin Sutare, Stånga, Gotland

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 161 av 280 i denna kampanj