Öppet brev till Stefan Löfvén, Statsminister S

Ojnareskogen!

2015-04-23

Bäste Stefan!

Alla vi som är engagerade i försvaret av allas vår gemensamma natur är nu FÖRBASKAT trötta på alla svek i fråga om Ojnareskogen och förväntar oss nu lite ACTION i fråga om fredandet av Norra Gotland från hänsynslös exploatering och från en totalödeläggelse för evigt!

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

För att ge det väldsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Norra Gotland behöver utveckla det hållbara näringslivet. Med en nationalpark kan Region Gotland skapa ett nytt robust näringsliv för framtiden. För att möjliggöra Bästeträsk Nationalpark behöver området få Natura 2000-skyddet nu!

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen!

Kom igen nu Stefan – detta är en fråga om modet och förmågan att rädda en unik naturtyp och en unik juvel, eller en fråga om att "låta gå" och efterlämna outplånliga sår på Gotland och ett skamfullt eftermäle åt historien. 

Med vänlig hälsning och fortfarande med visst hopp och tillit,

Åke Anderson, Sjömarken

 

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 118 av 280 i denna kampanj