Öppet brev till Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, s

Skydda Ojnareskogen.

2015-07-21

Hej Hans Dahlgren,

Jag skriver till dig med anledning av nuvarande status för Ojnareskogen på Gotland.

Jag tycker att det är viktigt att Sverige aktivt skyddar alla naturtyper. Bästeträsk och Ojnareskogen är föreslagna av både Länsstyrelsen på Gotland och Naturvårdsverket att utpekas som utökat Natura 2000 och frågan ligger nu på regeringens bord.

För att ge det världsunika naturområdet Bästeträsk och dess omgivningar ett starkare skydd måste området utnämnas till Natura 2000-området. Idag finns ingen nationalpark på Gotland. Bästeträsk ingår i den svenska nationalparksplanen. För att den ska gå att genomföra behöver Bästeträsk skyddas redan nu!

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Med vänliga hälsningar,

Susanne Löfmark, Stockholm

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 193 av 280 i denna kampanj