Öppet brev till Hans Dahlgren, Statssekreterare åt Stefan Löfvén, s

Gör något omgående!

2015-05-11

Skyddandet av Bästeträsk och Ojnareskogen är nu en regeringsfråga. Vad kan du och ditt parti göra för att se till att området blir gotlands första Nationalpark enligt Nationalparksplanen 2009-2013?

Gotland behöver trygga sin framtida vattentillgång. Bästeträsk är öns största dricksvattentäkt. För att möta framtidens klimatförändringar kan vi inte äventyra vattenförsörjningen. För att vattentäkten ska kunna skyddas krävs att regeringen gör det omgående.

Jag vill att regeringen omgående anmäler det utvidgade förslaget för Bästeträsk Natura 2000-område till EU-kommissionen !

Christer Esbjörnsson Ramsjö

Gör Ojnareskogen till Natura 2000!

Kampanjen sker i samarbete med Urbergsgruppen och Bevara Ojnareskogen
Detta är brev 185 av 329 i denna kampanj