Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace

Kampanjlogotyp

Hur kan jag stödja kampanjen?

Mest effektivt:
Skriv ett personligt brev →
Ett personligt brev är runt 20 gånger så effektivt som identiska brev, och ungefär dubbelt så effektivt som ett möte med en lobbyist. 
Visningar
33 197
skickade brev
3 976

Hashtaggar


Klimatsäkra AP-fonderna!

Våra statliga pensionspengar investeras i kol-, olje- och gasutvinning utan att vi kan välja bort det. Andra till fjärde AP-fonderna, som alla som arbetar i Sverige bidrar till, investerar flera miljarder av våra pensionspengar i världens 200 största klimatbovar.

Klimatet är en av vår tids ödesfrågor och ska vi kunna lämna över en beboelig värld till nästa generation så måste vi drastiskt minska användningen av fossil energi. Det framgår tydlig i Parisavtalet och Sveriges miljömål. AP-fonderna förvaltar våra gemensamma besparingar för att vi ska kunna få en trygg framtid, men att investera i fossila bränslen är att investera i en osäker framtid.

Vi kan inte välja eller välja bort dessa fonder. Vi kan heller inte välja hur de placerar våra gemensamma tillgångar. Det kan däremot AP-fondernas styrelser och ledningar. Men trots, regelverk från riksdaagen, etiska ramverk och policyer som borde bidra till hållbara investeringar så går våra gemensamma pensionspengar till klimatskadlig verksamhet.

Första AP-fonden har tagit sitt ansvar för att vi ska få pensioner som är ekonomiskt säkra och inte skadar klimatet genom att avinvestera alla fossilbolag. Nu måste övriga AP-fonder följa deras exempel.

Du kan göra skillnad! Skriv till en av de ansvariga och kräv att andra till fjärde AP-fonderna flyttar pengarna från investeringar i kol-, olje- och gasindustrin. Gör det både för din egen framtids skull och för kommande generationer.Skriv ett personligt brev →

Om kampanjägaren

User avatar
Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som går från ord till handling för att konfrontera global miljöförstöring och driva fram lösningar som leder till en värld i fred och ekologisk balans. Greenpeace består av Greenpeace International och 28 regionala föreningar. Greenpeace i Sverige är en del av Greenpeace Norden.

 


243 Öppna brev    
Resultaten

omkring 8 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 5 månader sedan
omkring 6 månader sedan
omkring 6 månader sedan
omkring 7 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 10 månader sedan
omkring 11 månader sedan
3 dagar sedan
4 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
5 dagar sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 1 månad sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan
omkring 2 månader sedan