Öppet brev till Generell Adress, Tredje AP-fonden

Vi behöver hjälpas åt för att klara Parisavtalet

2020-04-19

Att: Kerstin Hessius och Christina Lindenius Generell Adress


Hej

Jag tycker att Tredje AP-fonden ska göra som kollegorna på Första AP-fonden och avinvestera våra tillgångar i fossilindustrin.

AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar så att vi alla kan få en trygg framtid. Men Tredje AP-fondens nuvarande investeringar bidrar inte till en trygg pension. Ni riskerar istället vår framtid genom investeringar i kol-, olje- och gasutvinning, som varken är säkra ur klimathänseende eller ur ekonomisk synpunkt.

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att ni inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar organisationen har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Denise
Gävle

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 236 av 244 i denna kampanj