Öppet brev till Generell Adress, Fjärde AP-fonden

Viktigt! Om pensionen!

2020-04-06

Att: Niklas Ekwall och Sarah McPhee Generell Adress


Hej

Covid-19 tar, med all rätt, allt fokus nu, men det är ingenting mot hur klimatförändringarna kommer att påverka samhället i framtiden. Till viss del är båda kriserna sammanlänkade, t ex att en mer vegansk livsstil hos befolkningen minskar utsläpp av växthusgaser, minskar spridning av virus som kommer från boskap och vilda djur som fångas in, minskar risken för antibiotikaresistens pga överanvändning av antibiotika i boskap osv. Men detta brev ska dock handla om pensionerna.

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar så att vi alla kan få en trygg framtid. Men din AP-fonds nuvarande investeringar bidrar inte till en trygg pension. Ni riskerar istället vår framtid genom investeringar i kol-, olje- och gasutvinning, som varken är säkra ur klimathänseende eller ur ekonomisk synpunkt.

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Johan Rosenqvist
Katrineholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 235 av 244 i denna kampanj