Öppet brev till Nicklas Wikström, Chef IT & Risk

risk analys - besluts konsekvenser kort/lång sikt

2018-04-25

Hej Nicklas

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Och, för att ytterligare tydliggöra det ovanstående budskapet vänligen ägna en stund åt Svtplay. SE - "Fossil branchens sista strid".

Bästa Hälsningar

Per Lundahl
Lund

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 69 av 244 i denna kampanj