Öppet brev till Generell Adress, Fjärde AP-fonden

Min pension, nybliven pensionär

2020-03-27

Att: Niklas Ekwall och Sarah McPhee Generell Adress


 

 

Hej

Jag tycker att du ska göra som dina kollegor på Första AP-fonden och avinvestera våra tillgångar i fossilindustrin.

AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar så att vi alla kan få en trygg framtid. Men din AP-fonds nuvarande investeringar bidrar inte till en trygg pension. Ni riskerar istället vår framtid genom investeringar i kol-, olje- och gasutvinning, som varken är säkra ur klimathänseende eller ur ekonomisk synpunkt.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Kjell Andersson
Täby

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 220 av 243 i denna kampanj