Öppet brev till Generell Adress, Tredje AP-fonden

Säkra min framtid

2020-03-27

Att: Kerstin Hessius och Christina Lindenius Generell Adress


Hej,

Jag brukar vara en hoppfull person. Jag kan vända och vrida på saker vilket gör att jag lätt ser även den ljusa sidan. Men vad gäller klimatkrisen har jag inget hopp. Jag är 18 år. I sommar tar jag studenten, och därefter börjar jag jobba. Kanske blir det då dags att pensionsspara för att säkra min framtid. Ärligt talat känns det dock som att min framtid blir sämre och sämre ju mer jag sparar i era smutsiga pensionsfonder. Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

 

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten och som är olagligt enligt själva grundlagen. Climate Vulnerability Monitor visar att 400 000 människor dör varje år p.g.a. klimatkrisen. Gällande luftföroreningar är den siffran sju miljoner enligt WHO. Vill du att jag ska bli en av dem?

 

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030. Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål. AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria och investeringar i fonder som bejakar mänskliga rättigheter. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare. I nuläget är det dock inte så.

 

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och våra medmänniskors skull. Du är inte min fiende, men fossilföretagen och den storskaliga exploateringen av naturen är det; och om du förnekar det, förnekar du antingen vetenskapen eller min och andra människors rätt att existera.

 

Valet är ditt.

 

Linnéa Henningsson
Gislaved

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 221 av 244 i denna kampanj