Öppet brev till Generell Adress, Andra AP-fonden

Inte med min pension.!

2020-03-26

Att: Eva Halvarsson och Jan Roxendal Generell Adress


Hej

Jag tycker att du ska göra som dina kollegor på Första AP-fonden och avinvestera våra tillgångar i fossilindustrin.

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den!

Wayne Rowe
Mölndal

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 206 av 244 i denna kampanj