Öppet brev till Marina Westman, HR-chef

Greenpeace har uppmärksammat mig på följande, Karin Claesson, Göteborg

2018-04-25

Hej Marina

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Min oro för mina barns o världens framtid är stor o överskuggar helt klart min oro över min framtida pension.

Karin Claesson
Göteborg

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 54 av 244 i denna kampanj