Öppet brev till Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning

Angående våra ap-fonder

2018-04-17

Mikael Angberg!

Jag är 74 år. I större delen av mitt liv har jag arbetat för vår miljö och försökt att sätta så lite fotavtryck som möjligt på vår jord ( även om jag vet att det är nästan omöjligt i västvärlden). Nu har jag till min förfäran förstått att ap- fonderna och därmed även jag bidrar till miljösmutsande verksamhet. Det är helt oacceptabelt!

Jag vill att du, som ansvarig för hur min och andras pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Eva Bovin
Hudiksvall

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 33 av 243 i denna kampanj