Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
1

Välj några argument

Inledning

 Välj en inledning och sen de argument som du tycker är viktigast. Du får gärna justera, ändra och lägga till i texten. Det får du möjlighet att göra precis innan du skickar brevet. Ju mer personligt det blir desto bättre.

Argument

Avslutning