Öppet brev till Jan Roxendal, Ordförande

Sluta satsa på fossila bränslen

2018-06-13

Stefan Jonvall
Göteborg

Förnybara energikällor håller lyckligtvis på att slå ut fossila. Det är en tidsfråga.

Hjälp till att snabba upp den processen. Då finns det chans att klimatförändringen stannar upp. 

Satsa inte nya pensionspengar på fel energislag. Flytta de som redan är felsatsade. 

Bästa hälsningar

Stefan Jonvall

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 120 av 244 i denna kampanj