Öppet brev till Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation

Placera pensionskapitalet hållbart

2018-04-17

Hej Lil

Jag vill uppmana AP3 att sälja innehav i fossilindustrin och placera pengarna i långsiktigt hållbara investeringar.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Med vänlig hälsning

Jacob Sternius
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 28 av 244 i denna kampanj