Öppet brev till Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro

Moralisk hållbarhet

2018-06-16

Hej Bengt

Eftersom vår planet är hårt utsatt ur miljö-synvinkel och det är min åsikt alla individer bör ta det ansvar de förmår för att ändra vår miljö till sustainability. 

Jag har förstått att du i din arbetsposition har möjlighet att påverka hur min pension förvaltas. Idag används mina pengar som jag ska ha när jag är äldre. Jag har personligen sagt upp mig från en lovande karriär och hög lön då jag ansåg att mitt arbete bidrog till ökad konsumtion. Att AP-fonderna investeras i fossilindustrin är inte en bra långsiktlig investering för planeten. Det skär i mig att jag bidrar till denna investering utan att själv kunna välja hur pengarna investeras. 

Jag hoppas du kan reflektera närmare hur AP-fondernas investeringar påverkar vår miljö och fundera på vilka positiva effekter vår planet och alla varelser kan dra nytta av investeringar i hållbarhet.

Johan Roosendaal
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 170 av 244 i denna kampanj