Öppet brev till Ossian Ekdahl, Chef ägaransvar

Använd din makt till att göra goda handlingar som främjer allt levandes rätt till ett liv de utvecklats till att leva

2018-06-17

Hej Ossian

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och alla de andra varelser som vi samexisterar meds skull.

Att kortsiktigt sko sig på andras bekostnad, samtidigt som man vet med sig att kosekvenserna på längre sikt kommer bli att andra varelser inte längre kan leva där de har utvecklats till att leva, både människor, som du kanske bryr dig om, och även alla andra varelser som vi delar detta livsutrymme med är inte en god handling. Det är något som måste ses som en riktigt synisk och ond handling. Maktmissbruk rent av.
 Alla de som just i detta nu påverkas av redan komna konsekvenser, och alla de som kommer att drabbas av framtida konsekvenser som skapas i detta nu, var de inte värda att få leva längre än vad ni dikterat villkoren till?

Kristoffer Ludvigsson
Ronneby

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 173 av 244 i denna kampanj