Öppet brev till Katarina Höller, Chef Middle Office samt riskchef

Mina pensionspengar

2018-06-17

Hej Katarina

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Dessutom är detta en utomordentlig riskplacering när allt fler fasar utt de fossila bränsle. När klimatet kollapsar om inget händer kommer investeringarna dessutom att bli värdelösa. Så det är både en klimatrisk och en stor finansiell risk

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag är mor, mormor och mormorsmor. Vad ska dessa små som föds nu få för värld att leva i. Det kan du påverka. Jag ber dig därfpr att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Heléne Wiberg
Rättvik

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 172 av 244 i denna kampanj