Öppet brev till Urban Karlström, Ordförande

Pensionspengar - inte i fossila bränslen

2018-06-13

Hej Urban

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Jonas Nerbe
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 145 av 244 i denna kampanj