Öppet brev till Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet

Ang FNs Globala Hållbarhetsmål

2018-06-13

Hej Tobias

Jag skriver till dig för att du är chef för Strategi och Hållbarhet i AP fonden. Det är i en upp och nervärnd värld jag känner mig tvingad att lägga ner min tid för att skriva det som borde vara uppenbart för dig; aktörer vars verksamhet smutsar ner vår värld ska inte finansieras, subventioneras eller på annat sätt underlättas att fortsätta växa. Att dessutom använda skattemedel och folkets pensionspengar för deras tillväxt är en skam. Medan tid är borde istället dessa aktörer som under så många år subventionerats istället debiteras med avgifter som kan användas till att subvensionera ren energi, mer järnvägar och till att utveckla nya och hållbara tekniker för energi mm. I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Fossil indrustri faller också ur flera av FNs globala hållbarhetsmål, bl a nr 7, 13, 15, 14 och 11. Ni på AP fonderna är skyldiga att göra vad ni kan för att målen ska hållas. 

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Helena Wellberg
Malmö

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 144 av 244 i denna kampanj