Öppet brev till Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet

Förebild eller förödare, det är frågan

2018-06-13

Hej Tobias

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag blir också upprörd av att AP-fonderna är med och orsakar ännu mer problem för ursprungsbefolkningar världen runt genom just dessa innehav i fossil- och gruvindustri. Visst förstår jag att det är snabba pengar men det är också smutsiga pengar. Många liv spills på vägen!

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid och drägliga livsmiljöer även för ursprungsfolk. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, och den smutsigaste gruvindustrin,  för din, min och kommande generationers skull!

Margareta Nobell
Tingstäde

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 147 av 244 i denna kampanj