Öppet brev till Pär Nuder, Ordförande

investering av mina pensionspengar

2018-06-13

Attn. Pär Nuder


Hej Pär

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

AP-fonderna ska förvalta våra pensionspengar så att vi alla kan få en trygg framtid. Men din AP-fonds nuvarande investeringar bidrar inte till en trygg pension. Ni riskerar istället vår framtid genom investeringar i kol-, olje- och gasutvinning, som varken är säkra ur klimathänseende eller ur ekonomisk synpunkt.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den!

Mikael Schulin
Ljungsbro

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 148 av 244 i denna kampanj