Öppet brev till Generell Adress, Andra AP-fonden

Klimatfrågan

2020-08-08

Att: Eva Halvarsson och Jan Roxendal Generell Adress


Hej

Jag tycker att du ska göra som dina kollegor på Första AP-fonden och avinvestera våra tillgångar i fossilindustrin.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Thomas Engström
Kristinehamn

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 239 av 244 i denna kampanj