Öppet brev till Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance

Klimathot som ni kan göra nåt åt

2018-04-27

Hej Teresa

Ert insisterande på att fortsätta investera mina pensionspengar i kol, olje och gasindustrin är gravt oroande och besvärande. Varför gör ni detta när så många inte vill och när vi VET att vi måste göra vad vi kan för att hjälpa miljön hjälpa oss.  Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den! Det här är ett viktigt ämne för mig, än viktigare blir det när en statlig inrättning medvetet bidrar till klimatförstöringen och växthuseffekten på det här sättet. Vad har vi för stat?

Agneta Karlsson
Visby

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 94 av 244 i denna kampanj