Öppet brev till Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation

Stoppa användning av fossila bränslen, det är inte bra för något levande

2018-04-16

Hej Lil!

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och hoppas att AP-fonderna kan bli föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar.  Som en vis indian sa en gång; vi ärver inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn.

Helene Thalinsson
Lämmenäs, Finspång

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 7 av 244 i denna kampanj