Öppet brev till Eva Halvarsson, VD

Stoppa fossila investeringar

2018-04-25

Hej Eva

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Torsten Gunnarsson
Vällingby

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 65 av 244 i denna kampanj