Öppet brev till Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys

Långsiktigt hållbara investeringar

2018-06-23

Hej Marcus

Jag skriver till dig som medborgare, som skattebetalare och som enskild individ som värnar om den planet vi har förmånen att kunna leva på. Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

Det står i våra grundlagar att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Det är en självklarhet att investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar INTE bidrar till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder verkligen ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och jag önskar att AP-fonderna kunde vara föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan istället för en bidragare till de negativa klimatförändringarna.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en förebild och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna, bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

 

Med vänliga hälsningar,

Katarina Lindgren
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 175 av 243 i denna kampanj