Öppet brev till Anna Fall, Chef kommunikation

Jag vill inte vara med! Flytta våra fonder!!

2018-06-13

Hej Anna

Detta är ett personligt mail. Även om det är baserat delvis på förslag till vad man kan säga... Men någon MÅSTE se till att ni slutar att investera våra fondpengar i miljöskadliga verksamheter. Kan vi hjälpas åt så att alla pensionspengar flyttas från kol-, olje och gasindustrin? NU. Nyss. Ögonaböj?  

Det är även skrivit in i våra grundlagar att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten.

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030. Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den!

Morten Ravnbö
Karlskrona

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 116 av 244 i denna kampanj