Öppet brev till Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning

Klimatsmarta & långsiktiga investeringar!

2018-06-13

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar, dvs fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag önskar att ni blir en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare. Du har en nyckelroll i din AP-fond!

Jag hoppas att du delar min oro och använder din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar.
Tack snälla!

Maria Wallin
Uddevalla

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 117 av 244 i denna kampanj