Öppet brev till Hans Fahlin, Andra AP-fonden, Chief Investment Officer

Mina och våra pensionspengar

2020-03-26

Hej

Jag tycker att du ska göra som dina kollegor på Första AP-fonden och avinvestera våra tillgångar i fossilindustrin.

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den!

Henrik Bergqvist
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 186 av 244 i denna kampanj