Öppet brev till Generell Adress, Fjärde AP-fonden

Klimatskadlig verksamhet

2020-03-26

Att: Niklas Ekwall och Sarah McPhee Generell Adress


Att: Kerstin Hessius Kristina Hedberg

 

Hej

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du delar min oro och gör allt som står i din makt för att din AP-fond ska flytta pengarna från fossilindustrin till långsiktigt hållbara investeringar. Du har chansen att bli en klimathjälte – ta den!

Monica Mellberg
Falun

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 185 av 244 i denna kampanj