Öppet brev till Hans Fahlin, Kapitalförvaltningschef

Omställning

2018-04-26

Jag vill arbeta för en hållbar framtid. Idag bidrar jag, mot min vilja, till att förvärra klimatkrisen genom att AP-fonderna investerar mina pensionspengar i klimatvärstingar. Jag vill inte att mitt arbete skadar vår planet och önskar att AP-fonderna är föregångare och en del av lösningen på klimatfrågan.

Helen Persgren
Vårgårda

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 89 av 244 i denna kampanj