Öppet brev till Kerstin Hessius, VD

Investera hållbart

2018-04-17

Hej Kerstin

Jag vill att du som är ansvarig för hur min pension förvaltas ser till att din AP-fond flyttar ert innehav från fossilindustrin till framtidssäkrade och långsiktigt hållbara investeringar.

AP-fonderna kan och bör ta täten i kampen för hållbara investeringar. Hållbara investeringar innebär fossilfria investeringar. Ni har som stora investerare en nyckelroll i klimatomställningen och därmed ett stort ansvar. Jag skulle önska att ni var en del av lösningen och en inspirationskälla för andra investerare.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull! Tänk 7 generationer framåt och att vi lånar jorden av våra barn och barnbarn.

Lilian Liberg
Blidsberg

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 30 av 244 i denna kampanj