Öppet brev till Generell Adress, Tredje AP-fonden

Dags för förändring

2020-03-29

Att: Kerstin Hessius och Christina Lindenius Generell Adress


Till Pablo Bernengo

Hej, 

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Vi är många svenskar som inte vill fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du inser allvaret i ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas. För allas vår skull.

Vänligen,

Lena Hed
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 230 av 244 i denna kampanj