Öppet brev till Generell Adress, Tredje AP-fonden

Förvaltning av Tredje AP-fonden

2020-03-26

Att: Kerstin Hessius och Christina Lindenius Generell Adress


Adriana Copes
Lund

 

Hej!

 

Jag vill uppmärksamma er på det faktum att ni fortfarande investerar alla våra pensionspengar i fossilindustrier (kol, olja och gas). Jag kräver att ni följer Första AP-fondens exempel och sluta investera i dessa industrier samt att flyttar pengarna till ur miljösynpunkt hållbara verksamheter.

Jag vill inte bidra med mitt arbete till utvidningen av näringsverksamheter som är skådliga för miljön och som kan orsaka stort negativt klimatpåverkan både under min och kommande generationers livstid.

Det står i Sveriges grundlag att alla i vårt land ska främja ett hållbart miljöarbete. Detta rimmar mycket illa med Tredje AP_fondens investeringar i fosillindustrier som, det tål att uppreppas, är miljöbovar samtidigt som deras ekonomiska värde är ifrågasatt.

Med förhoppning av ändring i era investeringar så att inte bara Sverige utom hela planeten gynnas

Hälsar vänligt

Adriana Copes

 

 

 

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 197 av 244 i denna kampanj