Öppet brev till Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance

Sluta investera i dåliga miljöval

2018-04-16

I våra grundlagar står att Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. Investeringar på många miljarder i nära hälften av världens största klimatbovar bidrar inte till en god miljö. Här borde ni som allmänna pensionsfonder ta ert ansvar och flytta våra gemensamma pensionsbesparingar från sånt som förstör planeten

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Elisabeth Harlin
Stockholm

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 5 av 244 i denna kampanj