Öppet brev till Eva Halvarsson, Andra AP-fonden, VD

Flytta alla pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin genast!!!

2020-03-26

Hej

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin. Fortsätt inte att finansiera klimatskadlig verksamhet!

Klimatförändringar är vår tids ödesfråga. Enligt FN:s miljöprogram behöver enorma 90 biljoner US dollar mobiliseras fram till 2030 för att nå målen i Parisavtalet och FN:s Agenda 2030.  Om inte statliga pensionsfonder och finanssektorn i stort gör investeringar som överensstämmer med Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål kommer det att vara omöjligt att uppnå dessa mål.

Jag hoppas att du inser allvaret i era ohållbara investeringar i fossilindustrin och vilket ansvar din organisation har i omställningen till en mer hållbar framtid. Jag ber dig att flytta pengarna bort från all kol, olja och gas, för din, min och kommande generationers skull!

Helena Wänerstrand
ÅKERSBERGA

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 193 av 243 i denna kampanj