Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace

11.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Inte med min pension! på initiativ av Greenpeace

Sammanfattning för Inte med min pension!
183 öppna brev
183 unika författare
24:46:18 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Inte med min pension!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Flytta mina pengar! Marie Arwidson, Ordförande 9 months ago 109 *
Min pension. Marie Arwidson, Ordförande 9 months ago 91 *
Klimatsmart - ja, tack! Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 9 months ago 100 *
Placering av fondkapital Johan Magnusson, VD 9 months ago 94 *
Sluta investera i dåliga miljöval Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 9 months ago 101 **
Flytta mina och andras pensionsförsäkringar till klimatsmarta investeringar Katarina Höller, Chef Middle Office samt riskchef 9 months ago 122 **
Stoppa användning av fossila bränslen, det är inte bra för något levande Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation 9 months ago 92 **
Inte min pension, tack! Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 9 months ago 98 *
Smutsig pension Mattias Bylund, CFO och CRO 9 months ago 100 *
Hej Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 9 months ago 82 *
Hej Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 9 months ago 83 *
Miljö Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 9 months ago 90 *
Smutsa inte ned min futtiga pension Gun Hammarlund, Chef Affärsstöd 9 months ago 93 *
Sluta investera i kärnvapen och miljöskador Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 9 months ago 103 *
Vårt klimat Henrik Westergård, Chef för Risk och Avkastningsanalys 9 months ago 96 *
Inte med min pension! Pär Nuder, Ordförande 9 months ago 99 *
Uppmaning till ansvarstagande Eva Halvarsson, VD 9 months ago 94 *
Förändring till ett hållbart alternativ för alla våra barn och barnbarn! Anna Fall, Chef kommunikation 9 months ago 99 *
Placering av pensionfondspengar Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 9 months ago 86 *
Hållbar utveckling Sarah McPhee, Ordförande 9 months ago 98 *
Flytta pengarna Eva Halvarsson, VD 9 months ago 83 *
Byt ut aktier i bolag som är involverade i utvinning i fossil energi! Mattias Bylund, CFO och CRO 9 months ago 79 *
Inte med min pension! Kerstin Hessius, VD 9 months ago 95 *
Hjälp till att bidra till klimatvänliga investeringar Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 9 months ago 91 *
AP-fonderna och vår gemensamma osäkra framtid Henrik Westergård, Chef för Risk och Avkastningsanalys 9 months ago 94 *
Investeringar av AP-fonder Susan Lindkvist, Chef administration 9 months ago 120 2 *
Pension Ossian Ekdahl, Chef ägaransvar 9 months ago 101 *
Vår framtida miljö Eva Halvarsson, VD 9 months ago 92 *
Placera pensionskapitalet hållbart Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation 9 months ago 169 3 **
Hur investerar ni min pension? Mårten Lindeborg, Vice VD och CIO 9 months ago 95 *
Investera hållbart Kerstin Hessius, VD 9 months ago 121 3 **
Välj bort fossila bränslen Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 9 months ago 166 8 *
Mina pensionspengar..... Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 9 months ago 97 *
Angående våra ap-fonder Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 9 months ago 101 **
stoppa den smutsiga pensionsförvaltningen av våra pengar nu! Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 9 months ago 107 1 *
Inga investeringar i fossilindustrin! Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 9 months ago 88 1 ***
Klimatsäkra AP-fonderna! Urban Karlström, Ordförande 9 months ago 90 *
Dags för helt fossilfria Ap-fonder! Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet 9 months ago 89 *
Klimatsmart investeringar Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro 9 months ago 101 *
Ap-fondernas klimatpåverkan Katarina Höller, Chef Middle Office samt riskchef 9 months ago 137 1 *
Fossilenergin måste fasas ut nu! Martin Jonasson, Chefsjurist 9 months ago 95 1 *
Hållbarhet Niklas Ekvall, VD 9 months ago 108 2 *
Framtidsvädjan Anna Fall, Chef kommunikation 8 months ago 89 *
Inte med min pension!!! Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro 8 months ago 96 *
Inga pensionspengar i klimatskadlig verksamhet Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet 8 months ago 78 **
Sluta investera i det som förstör allas framtid! Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 8 months ago 105 *
Fossilfria AP-fonder nu! Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 8 months ago 81 *
Fossilfritt Mårten Lindeborg, Vice VD och CIO 8 months ago 115 3 *
Ohållbara pensioner! Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 8 months ago 84 *
Flytta AP fonderna - investeringa i framtiden Martin Jonasson, Chefsjurist 8 months ago 82 *