Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace

11.4 kvadratmeter

skulle dessa brev täcka om varje brev rymdes på ett ark A4 paper och skrevs ut.

Här finns all brev som kampanjdeltagarna skapat i kampanjen Inte med min pension! på initiativ av Greenpeace

Sammanfattning för Inte med min pension!
183 öppna brev
183 unika författare
24:46:18 h i total redigeringstid

Öppna brev i kampanjen Inte med min pension!

Ämne Mottagare Datum Visningar Facebook shares Originalitet
Flytta mina pengar! Marie Arwidson, Ordförande 1 year ago 145 *
Min pension. Marie Arwidson, Ordförande 1 year ago 130 *
Klimatsmart - ja, tack! Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 1 year ago 141 *
Placering av fondkapital Johan Magnusson, VD 1 year ago 133 *
Sluta investera i dåliga miljöval Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 1 year ago 143 **
Flytta mina och andras pensionsförsäkringar till klimatsmarta investeringar Katarina Höller, Chef Middle Office samt riskchef 1 year ago 175 **
Stoppa användning av fossila bränslen, det är inte bra för något levande Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation 1 year ago 129 **
Inte min pension, tack! Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 1 year ago 160 *
Smutsig pension Mattias Bylund, CFO och CRO 1 year ago 137 *
Hej Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 1 year ago 129 *
Hej Nicklas Wikström, Chef IT & Risk 1 year ago 125 *
Miljö Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 1 year ago 129 *
Smutsa inte ned min futtiga pension Gun Hammarlund, Chef Affärsstöd 1 year ago 131 *
Sluta investera i kärnvapen och miljöskador Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 1 year ago 139 *
Vårt klimat Henrik Westergård, Chef för Risk och Avkastningsanalys 1 year ago 135 *
Inte med min pension! Pär Nuder, Ordförande 1 year ago 142 *
Uppmaning till ansvarstagande Eva Halvarsson, VD 1 year ago 132 *
Förändring till ett hållbart alternativ för alla våra barn och barnbarn! Anna Fall, Chef kommunikation 1 year ago 136 *
Placering av pensionfondspengar Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 1 year ago 126 *
Hållbar utveckling Sarah McPhee, Ordförande 1 year ago 138 *
Flytta pengarna Eva Halvarsson, VD 1 year ago 122 *
Byt ut aktier i bolag som är involverade i utvinning i fossil energi! Mattias Bylund, CFO och CRO 1 year ago 117 *
Inte med min pension! Kerstin Hessius, VD 1 year ago 130 *
Hjälp till att bidra till klimatvänliga investeringar Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 1 year ago 140 *
AP-fonderna och vår gemensamma osäkra framtid Henrik Westergård, Chef för Risk och Avkastningsanalys 1 year ago 148 *
Investeringar av AP-fonder Susan Lindkvist, Chef administration 1 year ago 165 *
Pension Ossian Ekdahl, Chef ägaransvar 1 year ago 142 *
Vår framtida miljö Eva Halvarsson, VD 1 year ago 129 *
Placera pensionskapitalet hållbart Lil Lindgren Larås, Chef Kommunikation 1 year ago 207 **
Hur investerar ni min pension? Mårten Lindeborg, Vice VD och CIO 1 year ago 135 *
Investera hållbart Kerstin Hessius, VD 1 year ago 154 **
Välj bort fossila bränslen Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 1 year ago 209 *
Mina pensionspengar..... Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 1 year ago 140 *
Angående våra ap-fonder Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 1 year ago 143 **
stoppa den smutsiga pensionsförvaltningen av våra pengar nu! Teresa Isele, Chef Juridik och Compliance 1 year ago 144 *
Inga investeringar i fossilindustrin! Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 1 year ago 126 ***
Klimatsäkra AP-fonderna! Urban Karlström, Ordförande 1 year ago 128 *
Dags för helt fossilfria Ap-fonder! Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet 1 year ago 129 *
Klimatsmart investeringar Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro 1 year ago 140 *
Ap-fondernas klimatpåverkan Katarina Höller, Chef Middle Office samt riskchef 1 year ago 179 *
Fossilenergin måste fasas ut nu! Martin Jonasson, Chefsjurist 1 year ago 143 *
Hållbarhet Niklas Ekvall, VD 1 year ago 147 *
Framtidsvädjan Anna Fall, Chef kommunikation 1 year ago 127 *
Inte med min pension!!! Bengt Lindefeldt, Chef Global Makro 1 year ago 133 *
Inga pensionspengar i klimatskadlig verksamhet Tobias Fransson, Chef Strategi & Hållbarhet 1 year ago 112 **
Sluta investera i det som förstör allas framtid! Ulrika Malmberg Livijn, Chefsjurist 1 year ago 142 *
Fossilfria AP-fonder nu! Marcus Blomberg, Chef Strategisk Allokering & Kvantitativ Analys 1 year ago 124 *
Fossilfritt Mårten Lindeborg, Vice VD och CIO 1 year ago 152 *
Ohållbara pensioner! Mikael Angberg, Chef kapitalförvaltning 1 year ago 127 *
Flytta AP fonderna - investeringa i framtiden Martin Jonasson, Chefsjurist 1 year ago 121 *