Öppet brev till Generell Adress, Andra AP-fonden

Avinvestera mina pensionspengar i fossilindustrin och i industri som bidrar till kärnvapenproduktion

2020-03-26

Att: Eva Halvarsson och Jan Roxendal Generell Adress


Hej

Jag vill att du, som ansvarig för hur min pension förvaltas, ser till att flytta mina pensionspengar från kol-, olje och gasindustrin och från industri som bidrar till kärnvapenhanteringen. Jag vill inte fortsätta att finansiera klimatskadlig verksamhet och den totalt omoraliska upprustningen med kärnvapen som hotar hela mänskligheten.

Det finns två stora hot mot mänsklighetens överlevnad. Det ena är klimatförändringen och det andra ett kärnvapenkrig som, även om det blir begränsat, kan komma att ta livet av en miljard människor genom att de som inte dör av radioaktivitetenn, brännskadorna och övriga aktua skador kommer att svälta ihjäl pga sot som skymmer solen med följd att temperaturen sjunker ioch skördarna uteblir under lång tid. Detta påvisades genom en studie av ett tänkt scenario där en mindra mängd kärnvapen användes i krig mellan Indien och Pakistan (Svenska Läkare mot Kärnvapen). 

Första AP-foden har avinvesterat i fossilindustrin, och om jag minns rätt, fjärde AP-fonden i kärnvapenindustrin. Följ dessa goda exempel!

Karin Utas Carlsson
Göteborg

Inte med min pension!

Kampanjen sker i samarbete med Greenpeace
Detta är brev 211 av 243 i denna kampanj